PRUŽNÉ PODNIKÁNÍ

SKUPINA CIAS

SOUSTAVA OBCHODNÍCH KMENOVÝCH, PROJEKTOVÝCH I START UP SPOLEČNOSTÍ

CIAS GROUP S.R.O.

STARTEGICKÝ DEVELOPER KAPITÁLOVÁ MATKA

Investuje do produktových a projektových společností.

Hlavní činností je strategický development - založení nebo nákup, jejich rozvoj a prodej provozovaných podniků.


CIAS EU a.s.

DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ

Hlavní výstavbová společnost skupiny CIAS.

Zajišťuje výstavbu od zajištění pozemku, vyprojektování, povolení, vlastní výstavbu až po kolaudaci. Řádně kvalitně dokončené dílo předává do následné péče CIAS Technology.


CIAS TECHNOLOGY s.r.o.

SERVISNÍ SLUŽBY

Servisní společnost skupiny CIAS, která se stará o bezvadný spolehlivý provoz technické a dopravní infrastruktury, budov i venkovních souvislých ploch.


Energion Šumný důl a.s.

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA 1000 MW

Významná strategická podpora OZE. Připravuje vybudování významného regulačního prvku přenosové soustavy ČR a EU. Vzorem nám je PVE Dlouhé stráně.

Heli Group s.r.o.

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Pronajímá si či buduje lokální distribuční soustavy elektrické energie. Prostřednictvím svého obchodního partnera nabízí i optimalizace energetického managementu.

KD Chemikal s.r.o.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Start up podnik zaměřený na dokončení vývoje a instalaci depolymerizační jednotky likvidující odpady a vyrábějící pyrolitický olej a teplo.

Sir Anton´s Manufacture a.s.

VÝROBCE DOPLŇKŮ STRAVY

Tradiční východní Ajurvedská medicina Sira Antona ze Srílanky spojená s vyspělými mikro a nano technologiemi Západu.

Adaraya Trade SE

VELKOOBCHOD

Vše co patří do každé rodiny, která si váží svého zdraví tělesného i duševního. Spojili jsme se s Institutem Zdraví a krásy ADARAYA.

Spolupracujeme s výrobcem profesionální kosmetiky FOR LIFE &MADAGA.

Družstvo Sv. Jana Nepomuckého

VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝ PODNIK

Svojí ekonomickou činností bude podporovat vybudování centra duchovní obnovy - muzea perzekuce věřících a církví za totalitních režimů, centra péče o krajinu a galerie na Zelené Hoře u Kláštera u Nepomuka.

Smart River Development s.r.o.

PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST

Společnost se podílí na výstavbě výrobní kapacity doplňků stravy pro Sir Anton´s Manufacture a.s.

Pure Property s.r.o.

PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST

Společnost se zabývá nákupem a prodejem nestabilních podniků. Provede jejich stabilizaci a prodá je do skupiny CIAS nebo vnějšímu zákazníkovi.

EKOS s.r.o.

Koupená SPOLEČNOST, která se zabývá provozováním vlastní nemovitosti v centru města Plzně přímo u Nového Divadla.

PRIORIT a.s.

závod na výrobu prémiového nábytku tradičního anglického stylu a pila na výrobu stavebního a truhlářského řeziva