tohle už jsme dokázali

ŘEŠENÍ PRO BYDLENÍ - SMART CITY


    • 100 bytů parlament Plzeň

1995, developer, 130 mil Kč/ 130 mil Kč

    • 500 bytů. Bytový program ŠKODA v Plzni

1998, generální projektant 800 mil Kč/23 mil Kč

    • 1000 bytů Bytový program PZ Kolín Ovčáry

2002, supervizor, 1,300 mil Kč/5 mil Kč

    • 60 bytů Dům pro seniory Kašperské Hory

2005, generální projektant, 48 mil Kč/4 mil Kč

    • 100 bytů Ostrava Poruba

2006, supervizor, 130 mil Kč/2 mil Kč

    • 50 bytů Kondominium zámek Blovice

Probíhá, developer,100 mil Kč/100 mil Kč

    • 60 bytů Kondominium Klášter u Nepomuka

Probíhá, developer, 120 mil Kč/120 mil Kč

    • 55 bytů Koterovská Plzeň

Probíhá, developer, 150 mil Kč/150 mil Kč

ŘEŠENÍ PRO DOPRAVU - SMART DOPRAVA

 • Veřejná doprava -Nová dopravní základna PMDP nejmodernější vozovna hromadné dopravy v Evropě,

    • 2018,Co-investor, PM, generální projektant a Generální dodavatel, 1,5mld/1,5mld

    • Veřejná podpora: Strukturální fondy , MPO-OPPI

    • Vůbec NEJVĚTŠÍ REALIZOVANÝ PPP PROJEKT V ČESKÉ REPUBLICE -celkem 11 MILD Kč -výstavba základny a 29 let full servis

 • Veřejná doprava-ŠKODA ELECTRIC – rekonstrukce závodu na výrobu trolejbusů Plzeň

    • 2011, Generální projektant, 800 mil Kč/12 mil Kč

 • Veřejná doprava - Vagonmaš – výrobní závod vagonů metra Něva Petrohrad, RF, vlastník RF

    • 2010, Vyšší dodavatel, 1,000 mil Kč/100 mil Kč

 • Veřejná doprava-ŠKODA TRANSPORTATION - Nová výrobní základna tramvají, lokomotiv a metro vagonů

    • 2008, Generální dodavatel, 2008,1,200 mil Kč/1,200 mil Kč

    • Veřejná podpora: Národní program MPO ČR – Investiční pobídky

 • Veřejná doprava- studie optimalizace městské hromadné dopravy Plzeň

    • 2008, Člen týmu studie, neuvedeno/ 0,3 mil Kč

 • Veřejná doprava -optimalizace regionální MHD Plzeňského kraje -nový operátor

    • 2016, Člen týmu, neuvedeno/ 0,6 mil Kč

Veřejná doprava-Metro Dublin – prebasic design

    • 2001, Nabídka na dodávku Metra prostřednictvím Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

 • Veřejná doprava- Nová vozovna Tramvají PMDP Plzeň

    • 2019, Supervize záměru, 800 mil Kč/0,1 mil Kč

    • Veřejná podpora: Strukturální fondy EU, ITI- Plzeňská aglomerace -OPPI

 • Cargo-armádní letiště Líně+ Ling Long polygon

    • 2020, Studie využitelnosti, 4 mil Kč/4 mil Kč

 • Silnice SUSPK MO Plzeň – dostavba západního obchvatu Plzně

    • probíhá, Člen týmu veřejného zadavatele, supervizor stavby 1,600 mil Kč/2 mil Kč

    • Veřejná podpora: strukturální fondy EU, MMR ČR - IROP

 • Silnice MD ČR – supervizní audit na ŘSD 4 leté programové období

    • 2004,Technická pomoc auditorovi, neuvedeno/1 mil Kč

 • Silnice- restart silniční sítě Plzeňského kraje 4500 km

    • Studie proveditelnosti, 2018, 0,8 mil Kč/0,8 mil Kč

 • Silnice - ŘSD - 11 km D11 –dostavba dálnice

    • 2002,Technický dozor investora, 8,000 mil Kč/6 mil Kč

    • Veřejná podpora: Národní program SFDI ČR

 • Železnice SŽDC- třetí železniční koridor- provedení městem Plzní-část ŠKODA

    • 2006,Technická pomoc, 2,000 mil Kč/2 mil Kč

    • Veřejná podpora: strukturální fondy EU, SFDI a EIB, města a obce

 • Železnice ŠKODA revitalizace areálové železnice 52 km

    • 2005, PM, Generální projektant a ředitel výstavby,150 mil Kč/7 mil Kč

    • Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón - Brownfieldy

 • Železnice- železniční trať z Kolína pro TPCA – vlastník TPCA

    • 2002, Generální projektant a ředitel výstavby, 150 mil Kč/1 mil Kč

    • Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón, SFDI

 • Dopravní Servis-Volvo 4 servisní centra Čechy -vlastník SV

    • 2011, Generální dodavatel, 40 mil Kč/40 mil Kč

 • Dopravní Servis- Gefco – logistická zóna vyrobených vozů 24 ha Kolín Ovčáry – vlastník FR

    • 2006, PM, Generální projektant a ředitel výstavby, 300 mil Kč/12 mil Kč

 • R&D na ČVUT_CIIRC Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky _CCF-CENTER of CITY of the FUTURE

    • telematika v dopravě měst, chytré parkování, sdílená doprava, doprava na vyžádání, chytré automatizované parkovací domy

    • partner centra 2018-dosud


ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL - INDUSTRY 4.0

o PZ Kolín - Ovčáry ocenění MPO CzechInvest zóna roku 2000

§ 2001, Generální projektant, ředitel výstavby, 1,800 mil Kč/15 mil Kč

§ Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón

o PZ ŠKODA v Plzni ocenění MPO CzechInvest zóna roku 2004

§ 2005, PM, Generální projektant a ředitel výstavby, 1,150 mil Kč/ 30 mil Kč

§ Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón

o Adelardis Nájemní haly v PZ ŠKODA

§ 2007 PM, Investor, Generální projektant a ředitel výstavby, 460 mil Kč/460mil kč

§ Veřejná podpora: strukturální fondy EU, OPPP

o ŠKODA INVESTMENT – nájemní haly v PZ ŠKODA

§ 2007 PM, Generální projektant a ředitel výstavby, 530 mil Kč/12mil kč

§ Veřejná podpora: strukturální fondy EU, OPPP

o Nestlé brownfield Praha – vlastník FR

§ 2006, PM, Generální projektant, 230 mil Kč/2 mil Kč

o Faurecia – nový závod Plzeň – vlastník FR

§ 2005, PM, 250 mil Kč/2 mil Kč

o Visa auto nový závod Plzeň vlastník ES

§ 2005, PM, 150 mil Kč/1 mil Kč

o Globus Rjazaň -RF, vlastník FR

§ 2008, PM, 250 mil Kč/2 mil Kč

o Dagestán – ropné pole, Ruská Federece – vlastník RF

§ 2010, generální dodavatel, 380 mil Kč/380 mil Kč

§ Veřejná podpora: ČZRB - Česká záruční a rozvojová banka (kooperant s EIB, vlastník ČR), EGAP – exportní garanční a pojišťovací společnost ( vlastník ČR)

o Rexam výroba Plechovek , rekonstrukce závodu Dýšina u Plzně – vlastník GB

§ 2014, PM, 420 mil Kč/8 mil Kč

o Steger Inovac – výrobní závod v PZ ŠKODA – vlastník: CH

§ 2014-generální dodavatel 23 mil Kč/23 mil Kč

o Výroba doplňků stravy Sir Anton´s Manufacture – probíhá

§ Probíhá, PN, Generální projektant a generální dodavatel, 150 mil Kč/150 mil Kč
U PREZIDENTA SRÍ LANKY

VELKÉ ROZVOJOVÉ STUDIE JSOU ZADÁVÁNY A PROJEDNÁVÁNY NA NEJVYŠŠÍCH STÁTNÍCH ÚROVNÍCH. ROZVOJOVÝ PROGRAM LANKA VIA BYL ÚSPĚŠNĚ PROJEDNÁN A SCHVÁLEN PREZIDENTEM SRÍ LANKY.

Rozvojové územní studie – velké územní systémy

 • Living Industry – průmyslové město pro 2,8 miliónů obyvatel v emirátu Abu Dhabi , Living Energy – využitelnost obnovitelných zdrojů pro energetickou soběstačnost emirátu Rah al Kaimah,

    • 2008, autor,

 • Evropská Baterie – 4 tisíce MW – propojení Dunaje s Lipnem a osazením přečerpávací vodní elektrárny 1000 MW, následné nadlepšení vodních průtoků vltavské kaskády a jejího energetického potenciálu. Doplnění o tři PVE v Krušných horách o celkovém výkonu 3000 MW. Opatření proti suchu, povodním, přímo podporující obnovitelné zdroje energie (zejména Německa,.

    • 2010-pobíhá, PM

    • Financování 50% předjednáno v EIB

 • Lanka Via – 4,000 km2 nové osídlení, zemědělství, zpracovatelský průmysl a logistika válečného brownfieldu severní části ostrova Šrí Lanka

    • 2016/probíhá, PM, generální projektant

    • Projekt schválený prezidentem Srí Lanky, plánované financování z Asian Development Bank

 • Future Fujairah – 1,000 km2 komplexní změna mikroklimatu umělým vybudování biotické pumpy, vegetačních pokryvu, vybudování vodních koridorů, přehrad, přečerpávacích vodních elektráren, fotovoltaických a větrných elektráren, odsolování mořské vody a její mineralizace, kompletní vodní hospodářství, využívání odpadních vod pro pěstování ve sklenících.

    • 2017, ukončeno, autor případové studie

 • Green Arava Valley – 10,000 km2 záchrana Mrtvého moře, vybudování vodního kaskádového koridoru spojujícího Rudé a Mrtvé moře. Využití energie vody pro výrobu elektrické energie pro čerpání vody do mrtvého moře a do odsolovacích zařízení. Řešení umožní postupné osídlení pouštního prostoru mezi Izraelem a Jordánskem (projekt projednaný ve vládních kruzích Izraele i Jordánského království).

    • 2018, probíhá schvalování, autor případové studie

    • Projekt je připravován na projednání v OSN

 • Silkyway Centre Pilsen – 1000 km2, návrh rozvoje Plzeňské aglomerace pro jeden milión obyvatel, nová sídelní a výrobní struktura aglomerace

    • 2018, ukončeno, autor případové studie


 • Ayurvedic Lagoon – SríLanka 200 km2, Ayurvedic Clinic and SPA and Resorts s kapacitou 90,000 návštěvníků, komplexní rozvoj území založený na rozvoji tradičního zemědělství a řemesel, nová sídelní struktura pro 300,000 obyvatel, příslušná technická a dopravní infrastruktura studie pro soukromého investora

    • 2021(aktualizace z 2016)/probíhá, PM, generální projektant

    • Projekt schválený prezidentem Srí Lanky a guvernérem, plánované financování z Asian Development Bank


ENERGETIKA A SPOJE

 • 1000 MW PVE Šumný Důl přečerpávací vodní elektrárna– prebasic design

    • Probíhá, PM, generální projektant 24,000 ml Kč/ 30 mil Kč

 • 2MW fotovoltaické střešní elektrárny v PZ ŠKODA

    • 2009, generální dodavatel, 230 mil Kč/230 mil Kč

 • 10 MW fotovoltaická elektrárna Tuchlovice

    • 2010, generální dodavatel, 890 mil Kč/890 mil Kč

 • 0,3 MW fotovoltaická elektrárna Spálené Poříčí

    • 2010, generální dodavatel, 37 mil Kč/37 mil Kč

 • 1 MW fotovoltaická elektrárna Bari – Itálie

    • 2011, generální dodavatel 85 mil Kč/85 mil Kč

 • 5 MW – 3 x vodní elektrárna Vietnam, Dalát,

    • 2007, Generální projektant

    • ČZRB - Česká záruční a rozvojová banka (kooperant s EIB, vlastník ČR), EGAP – exportní garanční a pojišťovací společnost ( vlastník ČR)

 • LDS - Lokální distribuční soustavy v PZ Škoda a VTP Plzeň – probíhá

    • Probíhá, 5 mil kč/5 mil Kč

 • Optická kabelová síť pro Deutsche Telekom – Německo

    • 2020, dodavatel, neuvedeno/30 mil Kč


EKOLOGIE

 • Likvidace starých ekologických zátěží ŠKODA – Plzeň hlavní závod, Plzeň, Doudlevce, Dýšiná, Sulkov, Ostrov, Klatovy, Ostrov – 21 let trvající projekt

    • 2018, PM, neuvedeno/71 mil Kč

 • Likvidace starých ekologických zátěží Kovošrot Plzeň

    • 1998, PM, neuvedeno/1 mil Kč

 • Likvidace starých ekologických zátěží SPOLCHEMIE

    • 1999, PM, generální projektant, neuvedeno/1 mil Kč

 • Likvidace starých ekologických zátěží PARS

    • 2014, supervizor, neuvedeno/2 mil Kč

 • ČHMÚ Monitorovací systém podzemních vod 1500 vrtů

    • 2008, supervizor neuvedeno/4 mil Kč

 • Pivoňka Úprava vodního toku, LČR, Poběžovice

    • 2019, generální dodavatel neuvedeno/0,3 mil Kč

 • Vodní tůně, LČR, Cheznovice

    • 2020, generální dodavatel, neuvedeno/0,6 mil Kč

 • Rekonstrukce melioračních řadů, SPÚ, Kletice

    • 2020, generální dodavatel, neuvedeno/0,6 mil Kč

 • MDČOV – obec Mítov- Nové Mitrovice 14 domovních čističek odpadních vod

    • 2020, subdodavatel, neuvedeno/1 mil Kč


OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • 13 bankovních pracovišť

    • 1991-2018, Generální projektant a/nebo generální dodavatel, 230 mil Kč/200 mil Kč

      • · KB expozitura Americká, Plzeň

      • · KB expozitura Klatovská, Plzeň

      • · KB expozitura Slovanská, Plzeň

      • · KB pobočka Plzeň sever, Zbrojnická , Plzeň

      • · KB pobočka Stříbro

      • · KB pobočka Domažlice

      • · KB pobočka Goethova, Plzeň

      • · KB pobočka Rokycany

      • · KB expozitura Blovice

      • · Banka Skala , pobočka Plzeň

      • · Evrobanka, pobočka Plzeň

      • · Reifeisen Bank pobočka Plzeň

      • · Unicredit Bank - franšízové expozitury Čechy


 • Lláštera Premonstrátů Teplá u Toužimě rekonstrukce

    • 1994, generální projektant, 80 mil Kč/5mil Kč

 • American Fittness shop Plzeň -sportovní zařízení

    • 1995, generální dodavatel, 60 mil Kč/ 60 mil Kč

 • Základní škola Dolní Měcholupy rekonstrukce školy

    • 1997, generální dodavatel, 23 mil Kč/23 mil Kč

 • Základní škola Rožmitál pod Třemšínem – rekonstrukce a dostavba školy

    • 1998, generální projektant, 30 mil Kč/4 mil Kč

 • Základní škola Žebrák – kuchyně, jídelna a školní hřiště

    • 1999-generální dodavatel 17 mil Kč/17 mil Kč

 • Základní škola Tělocvična Domažlice

    • 2000_ vyšší dodavatel, 13 mil Kč/9 mil Kč

 • Nemocnice Hořovice – jídelna

    • § 2001_ vyšší dodavtel, 9 mil Kč/9 mil Kč

 • Nemocnice Guinea - nový systém zdravotní péče

    • Probíhá, studie proveditelnosti , PM

    • Plánovaná veřejná podpora Světová banka

 • Hala Sazka Aréna -ochoz 15,5 m sportovní zařízení

    • 2002, dodavatel uměleckých dlažeb, 1,700 mil Kč/13 mil Kč

 • Centrum excelence ČVUT UCEEB, Buštěhrad

    • 2014, supervizor, 400 mil Kč/3 mil Kč

 • Centrum excelence ČVUT CIIRC a nový rektorát, Praha

    • 2018, supervizor, 1,400 mil Kč/3 mil Kč

 • Rekonstrukce CVUT Fakulta stavební budova B

    • Probíhá, člen projektového týmu, 1,100 mld/1 mil Kč