tohle už jsme dokázali

ŘEŠENÍ PRO BYDLENÍ - SMART CITY


1995, developer, 130 mil Kč/ 130 mil Kč

1998, generální projektant 800 mil Kč/23 mil Kč

2002, supervizor, 1,300 mil Kč/5 mil Kč

2005, generální projektant, 48 mil Kč/4 mil Kč

2006, supervizor, 130 mil Kč/2 mil Kč

Probíhá, developer,100 mil Kč/100 mil Kč

Probíhá, developer, 120 mil Kč/120 mil Kč

Probíhá, developer, 150 mil Kč/150 mil Kč

ŘEŠENÍ PRO DOPRAVU  - SMART DOPRAVA

Veřejná doprava-Metro Dublin – prebasic design


ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL - INDUSTRY 4.0

 PZ Kolín - Ovčáry ocenění MPO CzechInvest zóna roku 2000

§  2001, Generální projektant, ředitel výstavby, 1,800 mil Kč/15 mil Kč

§  Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón

o   PZ ŠKODA v Plzni ocenění MPO CzechInvest zóna roku 2004

§  2005, PM, Generální projektant a ředitel výstavby, 1,150 mil Kč/ 30 mil Kč

§  Veřejná podpora: národní program na podporu průmyslových zón

o   Adelardis Nájemní haly v PZ ŠKODA

§  2007 PM, Investor, Generální projektant a ředitel výstavby, 460 mil Kč/460mil kč

§  Veřejná podpora: strukturální fondy EU, OPPP

o   ŠKODA INVESTMENT – nájemní haly v PZ ŠKODA

§  2007 PM, Generální projektant a ředitel výstavby, 530 mil Kč/12mil kč

§  Veřejná podpora: strukturální fondy EU, OPPP

o   Nestlé brownfield Praha – vlastník FR

§  2006, PM, Generální projektant, 230 mil Kč/2 mil Kč

o   Faurecia – nový závod Plzeň – vlastník FR

§  2005, PM, 250 mil Kč/2 mil Kč

o   Visa auto nový závod Plzeň vlastník ES

§  2005, PM, 150 mil Kč/1 mil Kč

o   Globus Rjazaň -RF, vlastník FR

§  2008, PM, 250 mil Kč/2 mil Kč

o   Dagestán – ropné pole, Ruská Federece – vlastník RF

§  2010, generální dodavatel, 380 mil Kč/380 mil Kč

§  Veřejná podpora: ČZRB - Česká záruční a rozvojová banka (kooperant s EIB, vlastník ČR), EGAP – exportní garanční a pojišťovací společnost ( vlastník ČR)

o   Rexam výroba Plechovek , rekonstrukce závodu Dýšina u Plzně – vlastník GB

§  2014, PM, 420 mil Kč/8 mil Kč

o   Steger Inovac – výrobní závod v PZ ŠKODA – vlastník: CH

§  2014-generální dodavatel 23 mil Kč/23 mil Kč

o   Výroba doplňků stravy Sir Anton´s Manufacture – probíhá

§  Probíhá, PN, Generální projektant a generální dodavatel, 150 mil Kč/150 mil Kč
U PREZIDENTA SRÍ LANKY

VELKÉ ROZVOJOVÉ STUDIE JSOU ZADÁVÁNY A PROJEDNÁVÁNY NA NEJVYŠŠÍCH STÁTNÍCH ÚROVNÍCH. ROZVOJOVÝ PROGRAM LANKA VIA BYL ÚSPĚŠNĚ PROJEDNÁN A SCHVÁLEN PREZIDENTEM SRÍ LANKY. v 

Rozvojové územní studie – udržitelné velké územní systémyENERGETIKA A SPOJE


EKOLOGIE


OBČANSKÁ VYBAVENOST