pomáháme budovat lidská sídla v kulturní krajině

dodavatel investičních celků

ROZHODNĚ A PROMYŠLENĚ

HYNEK GLOSER, M.ARCH, Ph.D. - REALIZÁTOR VIZÍ: 

"VIZE TVOŘÍ BUDOUCNOST"  

CÍL,  na který míříme 

EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ ZLEPŠENÍ EXISTUJÍCÍHO STAVU

 HODNOTY, ze kterých neslevíme

VYŠŠÍ KVALITA ŽIVOTA - TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ - SOBĚSTAČNOST - HOLISTICKÝ PŘÍSTUP - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - INOVACE

BYDLENÍ

MĚSTO BUDOUCNOSTI


SMART CITY


Navrhujeme  a stavíme moderní kondominia. Vracíme tím našim sídlům to, co z nich dělá domov. Věříme, že společně vybudujeme místa kde žijeme, vychováváme své děti, pracujeme a žijeme se sousedy v dobách dobrých i těch obtížných. K tomu využíváme principů SMART CITY.  DOPRAVA

DOPRAVA BUDOUCNOSTI

    SMART DOPRAVA                 

Navrhujeme  a řídíme adaptaci územních dopravních systémů železnic, silnic, letišť, vodních koridorů  a lanových drah na SMART dopravu. 

Jsme propagátory zejména Smart hromadné dopravy, ale i sdílené dopravy, či dopravy na vyžádání. 

SMART DOPRAVA propojuje zejména místa, kde lidé bydlí a s místy, kde lidé pracují mnohem efektivněji než klasické přístupy.


PRŮMYSL

PRŮMYSL BUDOUCNOSTI

     INDUSTRY 4.0            

Navrhujeme a řídíme výstavbu průmyslových zón a výrobních základen včetně technologií, zejména pro zpracovatelský průmysl. Místa práce lidí musí být optimálně dopravně, ale i datově propojena. Pracujeme pro nadnárodní společnosti. Průmyslové zóny Kolín Ovčáry a ŠKODA v Plzni získali významné ocenění ZÓNA ROKU CZECHINVESTU MPO ČR. 


ENERGETIKA

SMART GRID

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Integrujeme do našich řešení technologie, které využívají obnovitelné zdroje energie OZE. 

Řídíme lokální distribuční soustavy. 

prosazujeme velkokapacitní baterii elektřiny 1000 MW PVE v ČR. 

Preferujeme moderní vodíkové technologie, jako perspektivní formu skladování a distribuce čisté energie. 


EKOLOGIE

SMART BIOTIC PUMP

CHCETE VODU? PĚSTUJTE LESY!

Řídíme odstraňování starých ekologický zátěží. Realizujeme zadržování vody v krajině. 

Rozvíjíme vlastní koncept kulturní udržitelné krajiny na principu přírodního jevu biotické pumpy.

 

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME  

V dokonalé úctě k našim předkům a zodpovědnosti vůči našim dětem. Budujeme si s Vámi dlouhodobý vztah založený na stejných hodnotách.