pomáháme budovat lidská sídla v kulturní krajině

dodavatel investičních celků

ROZHODNĚ A PROMYŠLENĚ

HYNEK GLOSER, M.ARCH, Ph.D. - REALIZÁTOR VIZÍ: 

"VIZE TVOŘÍ BUDOUCNOST"  

CÍL,  na který míříme 

EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ ZLEPŠENÍ EXISTUJÍCÍHO STAVU

 HODNOTY, ze kterých neslevíme

VYŠŠÍ KVALITA ŽIVOTA - TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ - SOBĚSTAČNOST - HOLISTICKÝ PŘÍSTUP - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - INOVACE

BYDLENÍ

MĚSTO BUDOUCNOSTI


SMART CITY


Navrhujeme  a stavíme moderní kondominia. Vracíme tím našim sídlům to, co z nich dělá domov. Věříme, že společně vybudujeme místa kde žijeme, vychováváme své děti, pracujeme a žijeme se sousedy v dobách dobrých i těch obtížných. K tomu využíváme principů SMART CITY.  


Spolupracujeme s ČVUT-CIIRC -CENTER of CITY of the FUTURE.

DOPRAVA

DOPRAVA BUDOUCNOSTI

    SMART DOPRAVA                 

Navrhujeme  a řídíme adaptaci územních dopravních systémů železnic, silnic, letišť, vodních koridorů  a lanových drah na SMART dopravu. 

Jsme propagátory zejména Smart hromadné dopravy, ale i sdílené dopravy, či dopravy na vyžádání. 

SMART DOPRAVA propojuje zejména místa, kde lidé bydlí a s místy, kde lidé pracují mnohem efektivněji než klasické přístupy.

Spolupracujeme s Fakultou Dopravní ČVUT.

PRŮMYSL

PRŮMYSL BUDOUCNOSTI

     INDUSTRY 4.0            

Navrhujeme a řídíme výstavbu průmyslových zón a výrobních základen včetně technologií, zejména pro zpracovatelský průmysl. Místa práce lidí musí být optimálně dopravně, ale i datově propojena. Pracujeme pro nadnárodní společnosti. Průmyslové zóny Kolín Ovčáry a ŠKODA v Plzni získali významné ocenění ZÓNA ROKU CZECHINVESTU MPO ČR. 

Spolupracujeme s ZČU Fakultou strojní.

ENERGETIKA

SMART GRID

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Integrujeme do našich řešení technologie, které využívají obnovitelné zdroje energie OZE. 

Řídíme lokální distribuční soustavy. 

Připravujeme velkokapacitní baterii elektřiny 1000 MW PVE v ČR. 

Preferujeme moderní vodíkové technologie, jako perspektivní formu skladování a distribuce čisté energie. 

Spolupracujeme se ZČU Fakultou elektrotechnickou.

EKOLOGIE

SMART BIOTIC PUMP

CHCETE VODU? PĚSTUJTE LESY!

Řídíme odstraňování starých ekologický zátěží. Realizujeme zadržování vody v krajině. 

Rozvíjíme vlastní koncept kulturní udržitelné krajiny na principu přírodního jevu biotické pumpy.

 Spolupracujeme s ČZU a výzkumným pracovištěm ENKI.

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME  

V dokonalé úctě k našim předkům a zodpovědnosti vůči našim dětem. Budujeme si s Vámi dlouhodobý vztah založený na stejných hodnotách.